Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 april 2021

D66 over warmtenet Schalkwijk; “Ga aan de slag”

Het warmtenet voor Schalkwijk lijkt een stapje dichterbij. Een meerderheid van commissie Beheer sprak zich positief uit over de oprichting van het ‘Haarlems Warmtenetwerk’ (HWN).
“Een belangrijk en spannend onderwerp”, noemde D66-raadslid Bas van Leeuwen het.

Warmtenet voor 5.200 woningen

Het is de bedoeling dat het Haarlemse warmtenet (hierna: HWN) 5.200 huizen gaat voorzien. Deze wordt bovendien gevuld door restwarmte van een datacenter. Mede dankzij de beantwoording van onze vragen is D66 Haarlem positief.
“Er ligt een first opinion, een second opinion en hebben we een uitstekende technische sessie gehad, waarin veel van de vragen zijn beantwoordt.’’ aldus Bas van Leeuwen. Een meerderheid in de gemeenteraad lijkt voorstander te zijn van het warmtenet.

Haarlems Warmtenetwerk

Als alles meezit wordt HWN juni dit jaar opgericht. Het bedrijf HWN sluit de overeenkomsten met de bedrijven die warmte produceren én met de leveranciers van warmte aan de gebruikers. Vervolgens wordt een definitief ontwerp voor het warmtenet gemaakt. Het college van B en W stelt voor om voor 50% deel te nemen in het netwerkbedrijf. Met het betrekken van de andere partners haalt Haarlem de nodige expertise in huis voor de aanleg en kan de gemeente bijsturen waar nodig is. Het voornemen is om in 2022 te starten met de realisatie van het warmtenet in Schalkwijk.

Haarlem Aardgasvrij

Haarlem wil in 2040 van het aardgas af zijn. Een groot deel van het aardgas in Haarlem wordt gebruikt voor de verwarming van huizen en voor koken en warm tapwater. D66 Haarlem vindt het goed dat de gemeente deze volgende stap in het verduurzamen van onze stad zet. “Uiteindelijk moeten we wel aan de slag gaan.”

 

Meer informatie over het Haarlems Warmtenet? Kijk dan hier!