Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 april 2021

Waarom stemt D66 tegen iZoof?

D66 is voor burgerparticipatie. D66 is voor verduurzaming. En toch stemt D66 tegen het initiatief van iZoof. Hoe kan dat?

Initiatief iZoof

Een paar jaar geleden heeft een groep bewoners in het Ramplaankwartier de handen ineen geslagen. Zij wilden kijken of het zou werken als zij samen een elektrische auto zouden delen en zo voor minder geparkeerde auto’s in hun wijk zouden zorgen. Het ging niet alleen om auto delen, maar ook om vanuit een community-gedachte gemiddeld  twee uur per week per huishouden in de community en auto te steken. Zij hebben zich gewend tot Spaarnelanden, de overheids-NV van de gemeente Haarlem, die zorgt voor onder meer de vuilophaal. Spaarnelanden vond dit een interessant initiatief en was bereid hierin te investeren (tot op heden een bedrag van ongeveer  3.000 euro per deelnemend huishouden) en zo startte iZoof elektrisch autodelen in het Ramplaankwartier.

Spaarnelanden en de oorspronkelijke groep bewoners vinden en vonden dit een mooi initiatief en zo ontstond er een plan om iZoof verder te ontwikkelen, waarbij het de bedoeling was dat 20.000 huishoudens in Haarlem zouden aansluiten op dezelfde voorwaarden (community-gedachte, gezamenlijk onderhoud en een stevig instapbedrag per huishouden) en in samenwerking met Spaarnelanden. En daar werd het lastig voor D66.

Rol Spaarnelanden

Allereerst heeft D66 moeite met de positie van Spaarnelanden in dit plan. Spaarnelanden mag als Overheids-NV niet zomaar commerciële activiteiten uitvoeren. Er zijn immers al verschillende autodeel-services, ook met elektrische auto’s, actief binnen Haarlem. Bovendien bleek Spaarnelanden pas uit de kosten te komen wanneer 10.000 huishoudens mee zouden doen. Voor huishoudens die de auto gebruiken voor woon-werkverkeer is een lokale Haarlemse aanbieder als iZoof niet interessant, omdat je de auto dan elke werkdag 10 uur “in gebruik” hebt, hetgeen het “autodelen” een dure zaak maakt. Omdat Spaarnelanden niet had onderzocht of die bereidheid er daadwerkelijk was, het verder niet duidelijk was op welke groep huishoudens iZoof zich zou richten en waarom huishoudens zich ineens en masse zouden aansluiten bij iZoof (en niet op een van de andere aanbieders die nu ook al elektrisch autodelen aanbieden), vond D66 deze business case onaannemelijk.

Geen onderzoek

Ook ontbreekt een gedegen marktonderzoek. Bovendien bleek uit onderzoeken in steden die Haarlem waren voorgegaan dat het promoten van elektrische deelauto’s opvallend genoeg niet tot minder, maar juist tot meer autoverkeer leidt. In die steden bleken de elektrische auto’s vooral populair bij huishoudens die zelf geen auto hadden, waardoor de deelauto’s niet met “eigen auto’s”, maar met het openbaar vervoer concurreerden. Huishoudens die wel een auto hadden, stapten te weinig over.

Aantallen auto’s

Ook in het Ramplaankwartier bleek (op basis van CBS-cijfers) het aantal auto’s niet te zijn afgenomen, maar juist te zijn toegenomen. De toename van het autoverkeer nam alleen af wanneer het autodelen werd ondersteund door aanvullend beleid (zoals bij voorbeeld het invoeren van dure parkeervergunningen). Haarlem heeft op dit moment geen concrete plannen om stadsbreed parkeervergunningen in te voeren of het autobezit te ontmoedigen. Dat alles maakte dat D66 wel moest concluderen dat het zeer onzeker was of de business case van iZoof wel haalbaar was. Aangezien verliezen van Spaarnelanden ook gevolgen hebben voor de begroting van Haarlem, kon D66 niet anders dan tegen dit plan te adviseren.

D66 Haarlem zal zich blijven inzetten voor het verder terugdringen van auto’s, zodat straten speelplekken in plaats van parkeerplekken worden. Wij steunen buurtinitiatieven om elektrische auto’s te delen, waarbij het buurtinitiatief zelf de kosten van het autodelen draagt. D66 zet zich verder in voor het uitbreiden van het aantal laadpalen. Bovendien willen wij dat de gemeente Haarlem bewoners actief informeert over de voordelen van elektrisch autodelen.