Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 april 2021

Jeugdzorg krijgt dit jaar ruim 600 miljoen extra

Internetpesten

De gemeenten krijgen 613 miljoen euro van het Rijk voor de acute problematiek in de jeugdzorg. Het kabinet heeft besloten deze middelen incidenteel beschikbaar te stellen in 2021. De tekorten in de jeugdzorg zijn deels het gevolg van de coronapandemie maar waren voor die tijd al waarneembaar, zeker ook in Haarlem.

Er was al eerder 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de jeugdzorg. Wat het totaalbedrag voor 2021 op € 913 miljoen brengt. De tegemoetkoming van het kabinet biedt in deze acute situatie verlichting voor gemeenten. Niet in de laatste plaats een gemeente als Haarlem. 

“Rijk ziet in dat Jeugdzorg extra geld nodig heeft”

“Ik ben heel blij dat het Rijk inziet dat gemeenten extra geld nodig hebben om hun taken in de Jeugdzorg naar behoren te kunnen invullen.” reageert Jeugd-wethouder Jur Botter (D66) op het nieuws.  “Het gaat immers om een kwetsbare doelgroep. Toch zijn er ook nog mogelijkheden om de sector te verbeteren daar waar het gaat om doelmatigheid en effectiviteit.”

De kapitaalinjectie vanuit Den Haag is een belangrijke maar ook een eenmalige voor 2021. Op de lange termijn moeten gemeenten de broek zelf ophouden voor de jeugdzorg. De doelmatigheid verbeteren op lokaal niveau moet wat D66 betreft wel hoog op de agenda blijven staan. Het biedt nog niet de noodzakelijke oplossing voor de structurele financiële problemen.

Geld bedoeld voor acute knelpunten

Hoeveel geld er van die 613 miljoen precies naar Haarlem en Zuid-Kennemerland gaat is nog niet duidelijk. Het geld wordt ingezet om een aantal acute knelpunten in de jeugdzorg aan te pakken. Zo wordt de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz tijdelijk uitgebreid om beter aan de grotere zorgvraag te voldoen. Een deel van het geld wordt ingezet om de wachttijden voor specialistische jeugdzorg in de regio aan te pakken. Verder is geld beschikbaar om kinderen, jongeren en gezinnen die nu vastzitten in het systeem van de jeugdbeschermingsketen meteen te helpen.