Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 mei 2021

D66 blij met € 17 miljoen extra voor onderwijshuisvesting, maar meer is nodig

Investeringen in onderwijshuisvesting zijn hard nodig. D66 heeft zich bij de start van deze periode hard ingezet voor ruim 23 miljoen euro voor goede, gezonde, duurzame schoolgebouwen. Gezonde kinderen in gezonde schoolgebouwen is het adagium. We hebben echter moeten vaststellen dat dit bedrag niet genoeg is.

D66 is dan ook heel blij met de extra 17 miljoen euro die beschikbaar is gesteld voor het onderwijs tijdens de vorige begrotingsbehandeling. Het blijven financieel onzekere tijden en D66 is heel blij dat de wethouder goed oog blijft houden voor investeringen in het Haarlems onderwijs. De verdeling van de gelden is gedaan in nauwe afstemming met de schoolbesturen en daar ingezet waar de nood het hoogst is.

Stelpost voor onvoorziene kosten

D66 denkt ook dat het een goede zet is om een stelpost van 1,7 miljoen euro voor onvoorziene kosten op te nemen. Uiteraard is het nog maar de vraag of deze stelpost wordt opgesoupeerd, omdat we ook heel recent nog de markconforme prijzen hebben berekend in het SHO.

“Kan de wethouder aangeven wat zijn verwachting is? Valt daar nu al iets over te zeggen?” Vroeg raadslid Meryem Cimen in de commissie Samenleving van afgelopen donderdag.
“Als deze stelpost niet wordt gebruikt of deels wordt gebruikt, wordt het budget dan wel ingezet voor een andere investering in het SHO?”

Capaciteit

Wethouder Jur Botter gaf aan dat elke euro die niet wordt uitgegeven uit die post gewoon terugvloeit in de pot voor huisvesting en daarmee aan de slag te gaan, maar gaf ook een waarschuwing.
“We hebben wel een beperkte capaciteit binnen onze afdeling voor onderwijshuisvesting om bepaalde projecten te begeleiden. Als je zou zeggen; er moet een versnelling komen, want er zijn middelen over, dan moeten we ook praten over hoe we de capaciteit kunnen vergroten.”

D66 is akkoord met het vrijgeven van het krediet. Het is D66 wel duidelijk dat er nog meer geld nodig is om alle onderwijsplannen te realiseren. Daar zullen we ons ook de komende periode voor blijven inzetten.