Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 juni 2021

OV op 1 bij visie Stationsgebied

Het stationsplein van Haarlem gaat op de schop. Afgelopen donderdagavond besprak de commissie Ontwikkeling de toekomstvisie van het Stationsgebied. De visie geeft weer welke verkeers- en ontwikkelambities de gemeente en provincie nastreven. Tientallen Haarlemmers hebben hun mening gegeven op deze visie. Wij hebben tijdens het debat een aantal richtingen meegegeven. Zo wil D66 Haarlem dat Haarlem voorsorteert op de komst van een tram of lightrail.

De visie vormt het kompas voor de stapsgewijze ontwikkeling van dit beeldbepalende entreegebied van de stad. Het laat ambities zien op duurzaamheid, mobiliteit, economie, woningbouw én openbare ruimte. Desondanks worden er in deze visie nog geen harde stedenbouwkundige keuzes gemaakt.

Stationsplein belangrijk OV-knooppunt

“Ik heb het eerder gezegd, het station blijft één van de belangrijkste OV-knooppunten uit de stad, dat wil D66 Haarlem nog maar eens benadrukken,” begon schaduwraadslid Joris Krouwels “Wat ons betreft komt het OV op plek 1,2 en 3.”
Ook vroeg D66 Haarlem extra aandacht voor de tram.
“De rode draad van de toekomst van het Haarlemse OV, is misschien wel de terugkeer van de blauwe tram. En daarvoor heb ik veel collega-woordvoerders over gehoord, waarom dan nog steeds zo’n summiere rol van de tram of lightrail? Hier dienen we echt al stedenbouwkundig rekening mee te houden.”

D66 overweegt een voorstel in te dienen om in deze visie sterker voor te sorteren op de tram of lightrail. Wethouder Floor Roduner vertelde de commissie dat hij wel rekening hield met de tram, ondanks de kleine rol van de tram in de visie.
““Rekening houden met”, is wat anders dan “inzetten op”,” vatte Joris Krouwels het samen, “dat ziet D66 graag anders.”

Beperken busbewegingen stationsplein

De visie van het Stationsgebied spreekt de ambitie uit om het aantal busbewegingen te beperken. Ongeveer de helft van de bussen die nu via het station rijden, hebben het centrum van Haarlem niet als bestemming. Door middel van een herroutering wil het college het aantal bussen door de binnenstad verkleinen.
D66 Haarlem zet vraagtekens bij dat doel.
“Wij hebben de ambitie als Haarlem om mensen uit de auto te krijgen en in het OV. Daar hoort de bus gewoon bij.”
D66 wil waken voor een te rooskleurig beeld. Deze visie gaat er vanuit dat de huidige ruimte voor het busplein voldoende gaat zijn, maar dat is helemaal nog niet zeker. We moeten realistisch kijken naar het busgebruik in de toekomst, ook als dat betekent dat we meer ruimte moeten reserveren voor het busplein.

Noordkant van het station

Het college onderzoekt een aantal opties bij de noordkant van het station. De auto geniet nog een hoge voorkeur in de huidige situatie. Het college gaat onderzoeken hoe het autoverkeer bij de Bolwerken verminderd kan worden. Ook wordt een ondertunneling van het fietsverkeer serieus genomen op het Kennemerplein (de N200). Duidelijk is dat dit gebied vriendelijker kan – en wordt – voor voetgangers en fietser, maar ook hier is de oplossingsrichting nog niet concreet. D66 Haarlem wacht de opties af en ondersteunt de wens om de fiets- en voetgangers voorrang te geven.

Leer van het verleden

D66 Haarlem wil leren uit het verleden. Relatief kort na de vorige herinrichting gaat het
stationsgebied weer op de schop. Juist daarom is een toekomstbestendige ruimtevraag voor het OV zo belangrijk. Die is wat ons betreft leidend voor deze visie. D66 vindt het belangrijk dat het monumentale karakter van het plein behouden blijft en dat er echt groen wordt toegevoegd. Met de prioriteiten op een rijtje kan Haarlem de juiste keuzes maken voor het stationsgebied. Want dit nieuwe stationsplein moet wat D66 betreft veel langer meegaan dan het plein wat er nu ligt.