Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 september 2021

Haarlem laat je horen over het Cultuurplan 2022-2028

“Cultuur maakt Haarlem” is de titel van het nieuwe Cultuurplan van de gemeente Haarlem. In dit cultuurplan staan de visie en ambities voor de Haarlemse kunst- en cultuursector. Wethouder Cultuur Marie Thérèse Meijs is met veel Haarlemmers van binnen en buiten de sector in gesprek gegaan voor dit uitgebreide plan. De aankomende zes weken mogen alle Haarlemmers hun visie geven op dit plan. Wat moet de wethouder absoluut nog meenemen in het Haarlemse Cultuurplan? 

Vijf ambities van het Cultuurplan

In het Cultuurplan worden vijf ambities omschreven;

  • Cultuur voor iedereen
  • Ruimte voor cultuurmakers en creativiteit zichtbaar in de stad
  • Verstevigen van dwarsverbanden tussen cultuur, zorg en welzijn
  • Versterken van cultuureducatie
  • Vergroten van het belang van culturele voorzieningen en erfgoed voor Haarlem als cultuurstad

D66 Haarlem is blij met deze doelen maar ziet ook dat dit brede, vergaande ambities zijn.
“Geld voor cultuur moet echt naar de culturele sector gaan. Is het misschien een goed idee op prioritering toe te passen op deze brede ambities?” vroeg schaduwraadslid Joris Krouwels aan de wethouder tijdens de commissiebehandeling van donderdagavond.
Daarop antwoordde de wethouder nog niet; het Cultuurplan wordt eerst voorgelegd aan de inwoners van Haarlem en daarop aangepast.

Basis Infrastructuur

Het Cultuurplan gaat uit van een zogenoemde culturele basisinfrastructuur (BIS). De instellingen die hierin zitten vormen het fundament van de Haarlemse kunst en cultuur en ontvangen structurele, meerjarige subsidies. De BIS bestaat uit instellingen die ook onder de huidige cultuurnota subsidie ontvangen. Dit zijn Frans Hals Museum, Stadsschouwburg & Philharmonie, Patronaat, Toneel- en Filmschuur en Toneelschuur Producties, Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Hart, Pletterij, ABC Architectuurcentrum, Nieuwe Vide, 37PK en Vishal. Dit is nog steeds met afstand het overgrote deel van de cultuur uitgave van de gemeente.

Programmasubsidies

Daarnaast komt er een zogenaamde programmasubsidies 2022-2024. Hiervoor wordt een nog te bepalen budget beschikbaar gesteld. Deze is aan te vragen en te verdelen via een nieuwe regeling binnen het bestaande Cultuurstimuleringsfonds. Op deze manier moet er meer ruimte komen zodat Haarlem de ambities van het Cultuurplan waar gaat maken.
De ambities van het Cultuurplan zijn belangrijk maar breed.
“Ook de digitale kunstenaar, de DJ, de kunst van het schrift vallen onder dit Cultuurplan en deze ambities. En ook de nachtcultuur zijn onderdeel van deze waardevolle sector. Ik roep daarom alle cultuurmakers in Haarlem om de haakjes van deze cultuur-kapstok op te zoeken.”

Cultuurplan is financieel nog een vraagteken

Momenteel ligt er een bedrag van bijna 370.000 euro aan programmasubsidie. Voor de komende jaren zal dat bedrag nog moeten worden bepaald. Daarom gaat het college met een voorstel komen bij de behandeling van de Begroting. D66 Haarlem wacht de financiële onderbouwing af. De ambities op cultuur zijn in ieder geval hoog. Bovendien zijn wij erg benieuwd naar de reacties van de stad.
Het Cultuurplan 2022 – 2028 valt te vinden op de gemeentewebsite.