Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 september 2021

Vuurwerkverbod in Haarlem

Het Haarlemse vuurwerkverbod staat weer op de politieke agenda. Wat is de achtergrond? In 2020 heeft de gemeenteraad de motie ‘Vuurwerk bij de jaarwisseling’ aangenomen. In die motie werd opgeroepen om in Haarlem een verbod voor F2 en F3-vuurwerk in te voeren. D66 vond dat bijzonder, omdat de landelijke overheid al heeft aangekondigd dat F3-vuurwerk (vuurpijlen en het grotere knalvuurwerk) verboden wordt. D66 heeft grote moeite met het lokale vuurwerkverbod.

Vuurwerkverbod niet te handhaven

Raadslid Thessa van der Windt: “De politie heeft duidelijk gemaakt dit lokale verbod niet te kunnen handhaven. De burgemeester heeft eerder gezegd dat vervolging alleen kan plaatsvinden als twee politieagenten zien dat iemand vuurwerk afsteekt en dat de kans dat dat gebeurt heel klein is, omdat de politie het tijdens oud en nieuw al druk genoeg heeft met het handhaven van de orde. Daarmee is dus sprake van bühne-regelgeving, met de reële kans dat bij voorbeeld een 15-jarige jongen die op oudejaarsnacht vuurwerk afsteekt in Schalkwijk wel wordt bestraft, maar de 53-jarige vader uit het Ramplaankwartier niet. Niet handhaafbaar en met het risico op klasse-justitie. Deze wijziging steunt D66 dus niet.”

Algeheel vuurwerkverbod, maar met uitzonderingen

Op lokaal niveau mogen gemeenten overgaan op een algeheel vuurwerkverbod. De politie wijst erop dat handhaving van een lokaal algeheel vuurwerkverbod makkelijker is wanneer ook buurgemeenten kiezen voor een algeheel verbod.  Zonder die regionale aanpak ziet de fractie van D66 het niet zitten om als Haarlem te kiezen voor een verbod.
Het vuurwerkverbod dat Haarlem deze jaarwisseling gaat instellen, krijgt nog wel uitzonderingsgebieden. Als bijvoorbeeld de openbare orde in het geding is, wil de gemeente locaties kunnen aanwijzen waar vuurwerk wel mag. Dit verbod staat op de agenda van de raadsvergadering van 23 september aanstaande; partijen kunnen nog wijzigingen voorstellen of de uitzonderingsgebieden uit deze nieuwe APV schrappen.