Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 oktober 2021

Huisvestingsverordening; splitsen van woningen en weren van beleggers

Afgelopen donderdag besprak de commissie Ontwikkeling de nieuwe huisvestingsverordening. Deze regels omtrent bouwen in Haarlem krijgen een aantal aanpassingen. Zo gaat Haarlem een mogelijkheid bieden om huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen. Ook worden de regels voor het woningsplitsen aangescherpt en is de optie om beleggers van de woningmarkt te weren besproken.  Tot slot is een registratieplicht voor vakantieverhuur nieuw in de verordening.

Aanscherping woningsplitsing in Huisvestingsverordening

Er is in de gemeenteraad breed draagvlak voor het verder aan banden leggen voor het splitsen van woningen. Ook D66 Haarlem steunt die verscherping. Als je in Haarlem een woning wilt splitsen dan moet je daar een vergunningsaanvraag voor doen. Ook moet een woning minstens 140 m2 aan oppervlakte hebben en gebouwd zijn na 1992.

Er zijn een aantal wijken waar woningsplitsing helemaal niet is toegestaan. Dat zijn de Slachthuiswijk, de Amsterdamse wijk, het hele Zijlwegkwartier, de Transvaalwijk, de hele Indische wijk, het Rozenprieel en de Oude Stad. 

D66 Haarlem is niet principieel tegen het splitsen van woningen. Ten slotte voegt men een woning toe aan de markt die een woningtekort heeft. Maar om de druk op de leefomgeving en de kwaliteit in de buurt te waarborgen steunen wij het verbod in deze wijken. Elke twee jaar kijkt de gemeenteraad of verdere aanpassing nodig zijn, ook in de omliggende wijken.

De nieuwe urgentieregelingen steunt D66 Haarlem evengoed. Cruciaal beroepen – leraren en verpleegkundigen –  maken in Haarlem zo meer kans op een huurwoning. In de toekomst voegt Haarlem mogelijk beroepen toe aan deze regeling, denk bijvoorbeeld politieagenten.

Weren van beleggers op de Haarlemse markt

Er was donderdag nog discussie over wat er nog niet in de nieuwe huisvestingsverordening staat. Namelijk de nieuwe wettelijke mogelijkheid om een huizenkoper te verbieden het huis in de eerste vier jaar te verhuren. Hiermee weert een gemeente beleggers van haar woningmarkt.

D66 Haarlem is positief over deze mogelijke aanpassing en wil graag een informatienota over deze optie de volgende commissie bespreken.
“Ik ben ervan overtuigd dat wij iets moeten doen, maar het is wel een zwaar middel,” legde raadslid Misja de Groot uit, “wij krijgen nog een informatienota en meer duiding over hoe zo’n maatregel zou moeten werken. En ik ben daar wel erg benieuwd naar.”

Per direct invoeren zonder de feiten op tafel en een goede discussie vooraf vindt D66 Haarlem dus minder voor de hand liggen. Onze voorkeur gaat uit naar een extra aanpassing van de huisvestingsverordening in de loop van 2022. Niet in de laatste plaats omdat een zorgvuldige procedure de kans op juridische stappen vanuit belanghebbenden beperkt wordt. 

Haarlemmers krijgen de mogelijkheid te reageren

De huisvestingsverordening ligt op verzoek van onder andere D66 Haarlem ter inzage. Dat wil zeggen dat Haarlemmers hun visie mogen geven aan het college over dit stuk, zodat de gemeenteraad deze nog kan aanpassen. De zienswijzen van de commissie wordt hierin meegenomen, ook de wens om beleggers te weren van de markt.