Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 oktober 2021

2000 woningen erbij in Zuidwest

Wijk in de spotlight, Houtvaartkwartier:

Langs het spoor van Haarlem naar Heemstede, in het Houtvaartkwartier, wil Haarlem de komende jaren 2000 nieuwbouwwoningen bouwen. De Rijksoverheid heeft voor dit project ruim 8 miljoen euro toegezegd, bovenop het budget van de gemeente.

Het gebied is één van de ontwikkelzones die de gemeente heeft aangeduid als gebied voor grootschalige woningbouw. De huidige bedrijvenzone zal transformeren in een gebied waar bedrijvigheid en werkgelegenheid samengaan met wonen. Dat zijn dus heel veel nieuwe woningen die hard nodig zijn in Haarlem!

Zo’n transformatie gaat niet zonder slag of stoot. In 2019, toen de plannen in ontwikkeling waren, maakten bewoners van de wijk zich zorgen. Zo veel huizen erbij, zou dat niet leiden tot parkeerproblemen en vastlopend verkeer? En waar moeten al die nieuwe kinderen straks naar school? Bezorgde bewoners kwamen naar de Raadszaal om te demonstreren tegen het plan.
Uiteindelijk is het plan, met een paar kleine aanpassingen, toch goedgekeurd. Want als we het groen rondom de stad willen beschermen moeten we nieuwe woningen realiseren door juist op dit soort plekken te transformeren en te verdichten. Wel heeft de gemeente de communicatie met de bewoners verbeterd. Er zijn sinds die tijd meedenkgroepen, inspraak gelegenheden en co-creatie sessies georganiseerd.

Hoe zullen dit soort projecten verlopen als straks de Omgevingswet in werking treedt? De bedoeling van de Omgevingswet is dat er in samenhang gekeken wordt naar wat er kan en mag en dat de fysieke leefomgeving centraal staat. En dat overheden in samenwerking met de samenleving beleid maken, uitvoeren en evalueren. Inspraak achteraf verandert dan in meespraak vooraf.
Voor de bewoners in het Houtvaartkwartier komt de Omgevingswet te laat om inspraak op het grote plan te hebben. Maar zij kunnen wel meedoen aan de participatie sessies en meebeslissen. Zodat ze samen met de gemeente en bedrijven de wijk inrichten.

Hoe zijn jouw ervaringen met inspraak en participatie bij gemeenteprojecten? Wat zijn jouw verwachtingen van de Omgevingswet? Laat het ons weten!