Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 oktober 2021

Haarlem gaat met regio samenwerken in de jeugdzorg

Internetpesten

D66 Haarlem wil dat kinderen en jongeren in Haarlem een goede start maken in het leven. Dat zij gezond, gelukkig en veilig opgroeien en dat zij zelfredzame volwassenen worden. Een goede start in het leven en een stabiele opgroei- en onderwijssituatie maakt de kans hierop groter. Maar dat is alleen niet voor iedereen weggelegd. Bij kinderen en gezinnen waar de thuissituatie niet stabiel of verstoord is, moet er op tijd passende hulp worden ingezet. Lichte hulp waar dat kan en zwaardere hulp voor het kind en het gezin waar dat moet. Dat is het uitgangspunt. 

Regiovisie jeugd aangenomen door de raad

D66 Haarlem heeft afgelopen donderdag ingestemd met de Regiovisie jeugd. Haarlem gaat in de jeugdzorg samenwerken met de regio Kennemerland en IJmond. Met deze Regiovisie wordt komende jaren ingezet op preventie en normaliseren, want het is oké om anders te zijn. Ook willen we samen met zes andere gemeenten in de regio inzetten op de kwaliteit en de effectiviteit van de geleverde zorg. Helpen we kinderen en gezinnen met de juiste hulp en stromen zij ook een keertje uit de jeugdzorg carrousel?

Visie is de eerste stap

Met het vaststellen van de Regiovisie jeugd zijn we er nog niet. De Regiovisie is stap 1. Hierin hebben we als gemeenteraad de doelen en de kaders bepaald. Nu gaat de gemeente, in stap 2, in gesprek met jeugdzorgaanbieders en ouders en kinderen afspreken hoe we deze doelen de komende jaren concreet gaan bereiken. D66 volgt deze fase nauwgezet in de gemeenteraad en daarbuiten en wij zijn benieuwd naar de uitkomst van de gesprekken. Wordt vervolgd.