Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 november 2021

Column, Meryems Moment: Het zijn enerverende weken…

Deze week is de advies-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. De Haarlemse D66 afdeling mag zich gelukkig prijzen met zoveel talent en enthousiasme. We hebben een fantastische advieslijst met bewezen toppers en nieuw, fris talent. Een mooi, gemêleerde groep met een goed beeld van het Haarlemse, uit bijna alle delen van de stad, met ervaring in het bedrijfsleven, de overheid of als eigen ondernemer. Nu is het aan de leden van de afdeling om de definitieve lijst vast te stellen en worden het nog een paar spannende stemweken met pitches en persoonlijke campagnes. Ik kijk er in ieder geval enorm naar uit om met team D66 Haarlem aan de slag te gaan!

Daarnaast heb ik afgelopen week voor het eerst het woord gevoerd tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. Dat is normaal aan de fractievoorzitter, maar dit jaar hebben Dilia en ik dat samen gedaan. Enorm leuk en tegelijkertijd best spannend!

Kern van ons betoog is dat Haarlem investeringen nodig heeft. In het onderwijs, in het onderhoud van onze openbare ruimte en het groen in onze stad, in meer woningen met nadruk op sociale en middeldure woningen, en de (jeugd)zorg. Laat ik er één uitlichten. D66 Haarlem zet zich al jaren keihard in voor goed onderwijs. In deze raadsperiode hebben we 40 miljoen vrijgemaakt voor het onderwijs. Tegelijkertijd weten we dat dat bij lange na niet genoeg is om te zorgen voor voldoende, duurzame en gezonde scholen in onze stad en blijft dit een prioriteit voor D66 Haarlem. Wij hebben deze begroting dan ook een impuls van nog bijna 40 miljoen euro voor het Haarlemse onderwijs in de komende 4 jaar voor elkaar gebokst. D66 investeert in gezonde kinderen, in gezonde schoolgebouwen en een fijne werkomgeving voor leraren. Dat is uiteindelijk een investering in ons allemaal.