Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 november 2021

Orange the World 2021; campagne tegen Geweld tegen Vrouwen

Vandaag is de aftrap van Orange the World 2021, de internationale campagne tegen Geweld tegen Vrouwen. Geweld tegen vrouwen is overal ter wereld een groot probleem. Ook in Nederland. Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen (45%) heeft aangegeven ooit slachtoffer te zijn geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Haarlem is hierop geen uitzondering; 50 procent van alle Haarlemse vrouwen gaf in 2019 aan zich onveilig te voelen op straat.

Geweld tegen vrouwen maatschappelijk probleem

Geweld tegen vrouwen is geen privé probleem of vrouwenprobleem, maar een maatschappelijk probleem en een mensenrechten-probleem. Op Europees niveau (Istanbul Conventie) is Nederland in 2016 de verplichting aangegaan om dit geweld aan te pakken. Het doel is om  met beleid en wetgeving niet alleen geweld tegen vrouwen te bestrijden, maar ook te voorkomen.

Een goed voorbeeld uit de Istanbul Conventie is dat niet alleen lichamelijk geweld en seksueel geweld strafbaar gesteld wordt, maar ook stalking en cybergeweld. Daarnaast moet er meer gedaan worden aan de oorzaken van geweld tegen vrouwen. Want geweld tegen vrouwen komt namelijk voort uit ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. Daarin zit een groot risico. Het verschil in maatschappelijke positie van vrouwen en mannen, en daarmee samenhangende stereotypering, kan geweld tegen vrouwen legitimeren.

Structurele verbetering begint bij positie

Om tot structurele verbetering te komen, moet de overheid deze stereotiepe opvattingen over vrouwelijkheid en mannelijkheid uitbannen. Een oplossing hiervoor is een sterkere positie in de maatschappij voor vrouwen. Want alleen op die manier kan geweld tegen vrouwen teruggedrongen worden.

Op lokaal niveau ligt er een rol voor de gemeente om geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken. En om te investeren in opvang, een steunpunt huiselijk geweld, psychosociale hulp en samenwerking tussen instanties. Om die samenwerking en hulp te verbeteren pleitte D66 vorige maand in de Tweede Kamer voor een centraal meldpunt voor geweld tegen vrouwen.

Haarlem kleurt Oranje tegen geweld tegen vrouwen

Haarlem kleurt vanavond dus oranje. Burgemeester Wienen zal om 19.00 uur het oranje licht ontsteken op DeDAKKAS en de grote Sint Bavo op de Grote Markt kleurt ook oranje. D66 Haarlem lijsttrekker Meryem Çimen zal er zijn om haar steun te betuigen aan de campagne.  

De kern van de campagne dit jaar is ‘wat is jouw rol in het voorkomen van geweld tegen vrouwen?’ Door samen deze vraag te beantwoorden, weten we hoe we onze rol kunnen versterken en hoe we samen het geweld tegen vrouwen en meisjes kunnen voorkomen.