Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

AAV woensdag 18 september

Woensdag, 18 september 2019 in Haarlem

Aankomende woensdag komen we weer bij elkaar voor de eerste afdelingsvergadering na de zomer!

Vanuit verschillende politieke niveaus worden we bijgepraat. Zo zal wethouder Jur Botter een update geven vanuit het college, Suzanne Klaassen spreken namens de Staten-fractie en de Haarlemse fractie natuurlijk ook een update geven. Daarnaast kiezen we voor het bestuur een nieuwe secretaris en bespreken we het concept Strategisch Plan.

Alle leden van D66 Haarlem zijn aankomende woensdag 18 september vanaf 19.30 welkom op de eerste verdieping van ML op het Klokhuisplein. De agenda is hier te vinden.

Moties voor het congres

Op 9 november zal het eerstvolgende D66 congres in Breda plaatsvinden. Voor de AAV van woensdag ligger er vier moties voor om in te dienen tijdens het congres. Bij goedkeuring van de afdeling zullen de moties (of één daarvan) ingediend worden bij het landelijk congres. We zullen vier moties woensdag behandelen;

–      Motie vermindering verkooppunten tabak 

–      Motie standpunt internationalisering hoger onderwijs

–      Motie kwaliteit onderwijs

–      Motie leenstelsel

 

Strategisch Plan van het bestuur

Het concept strategisch plan van het bestuur staat ook op de agenda. Het plan is hier te vinden op de website. We moedigen leden aan om waar nodig een bijdrage of verbeterpunten te leveren tijdens de AAV.

Het strategisch plan is ontstaan tijdens de heidag en de gesprekken die zijn gevoerd met betrokken. Hieruit zijn drie thema’s gekomen met als doel om een nieuwe identiteit te realiseren, namelijk een actief en verbindend bestuur. Deze thema’s zijn: zichtbaar en bereikbaar, ledenbinding, en de relatie met de fractie.

We hopen iedereen woensdagavond te zien! Afsluitend staat er natuurlijk een borrel klaar. Om 19.30 uur, traditie getrouw bij ML.

18 september

20:00 uur

ML
Klokhuisplein 9
2011 CK Haarlem