Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

AAV woensdag 19 september in ML

Woensdag 19 september 2018, Haarlem

Aanstaande woensdag heeft D66 Haarlem haar reguliere afdelingsvergadering. Er zijn enkele ‘huishoudelijke’ punten die we met jullie willen bespreken, we willen nog met jullie terugblikken op de verkiezingen, enkele lessen trekken voor de komende tijd. En ...

Aanstaande woensdag heeft D66 Haarlem haar reguliere afdelingsvergadering. Er zijn enkele ‘huishoudelijke’ punten die we met jullie willen bespreken, we willen nog met jullie terugblikken op de verkiezingen, enkele lessen trekken voor de komende tijd. En er is natuurlijke tijd voor de politieke actualiteit.
 
De agenda ziet er dan als volgt uit (documenten zijn bijgevoegd):
 
1. Opening, vaststelling agenda.
2. Mededeling over het Huishoudelijke Reglement. 
De afdeling Haarlem heeft lange tijd een eigen huishoudelijke reglement gehad. In het voorjaar van 2017 is dit eigen HR verlopen zonder dat we tot verlenging of aanpassing hebben besloten. Dat impliceert (op basis van artikel 5.1.11 van het landelijke reglement), dat sinds die tijd het landelijke reglement geldt (hier voor jullie informatie meegestuurd). De vraag aan de AAV, bijeen op 19 september as, is of de AAV van mening is dat een eigen reglement met meer uitgeschreven spelregels wenselijk is of dat het landelijke reglement voldoende is.
 
3. Bestuurlijke aangelegenheden.
In februari 2015 is Clemens Berendsen door een expliciet besluit van de AAV voor 3,5 jaar benoemd. Die termijn is voorbij. Op basis van het nu geldende HR kan een lid van het bestuur dat in diens eerste termijn van 3 jaar in een andere functie wordt gekozen, de functie blijven uitoefenen tot de twee termijnen van 3 jaar voorbij zijn. Voor de huidige voorzitter loopt die periode eind 2019 af. Dit wijkt af van het besluit van de AAV in februari 2015. Dus moet de AAV zich uitspreken over de wenselijke gang van zaken: nu toch verkiezingen of expliciet besluiten dat het nu geldende reglement prima is en de termijn tot eind volgend jaar kan doorlopen.
4. Terugblik op de verkiezingen.
In de vorige AAV hebben we afgesproken via een korte evaluatie-sessie enkele lessen te trekken uit de afgelopen gemeenteraadsverkiezing. Het bestuur stelt voor om aan de hand van de concrete uitslagen die per wijk beschikbaar zijn, van gedachten te wisselen.
 
5. De Fractie aan het woord
Als de actualiteit het toelaat, zullen vanuit de fractie relevante thema’s worden toegelicht.
 
6. Rondvraag.
 
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid na te praten en wat te drinken in het café van ML.

19 september

20.00 uur

ML
Klokhuisplein 9
2011 CK Haarlem