Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Haarlemse Town Hall Meeting: Formule 1 naar Zandvoort

Dinsdag, 26 februari 2019 in Haarlem

Op initiatief van D66 Haarlem nodigen wij u van harte uit voor de Town Hall Meeting: Formule 1 in Zandvoort: Droom of Nachtmerrie? De Pletterij, 26 februari 2019, 19.30u - 22.30u

Eind 2017 onderzocht de gemeente Zandvoort samen met het Circuit Zandvoort de haalbaarheid van het terughalen van de Formule 1 naar Zandvoort. Een droom voor het Circuit en de gemeente: een publiekstrekker als de Formule 1 geeft de lokale economie en de exposure van Zandvoort een boost. Het rapport van onderzoeksbureau Decisio komt da ook tot positieve conclusies. Tegelijk waarschuwt Milieudefensie voor geluids- en milieuoverlast. Wijkraden in Haarlem en Bloemendaal uiten hun zorgen over het verkeersoverlast. Maar wat betekent de Formule 1 in Zandvoort voor u?

Wat en waarom?
Een town hall meeting is een gelegenheid waarbij kiezer en gekozene samenkomen om te spreken over een politiek thema. In deze town hall meeting bespreken we graag met bewoners en experts, fans en tegenstanders de voor- en nadelen van het terughalen van de Formule naar Zandvoort.  De D66 fracties van o.a. Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en de Noord Holland Statenfractie vormen gezamenlijk een standpunt over het wel of niet naar Zandvoort halen van de Formule 1. Deze townhall meeting draagt bij aan het vormen van dat standpunt.

Voor wie?
De town hall meeting is gratis bij te wonen voor iedereen. Inwoners van Haarlem, Zandvoort en Bloemendaal, maar ook andere fans of tegenstanders zijn van harte welkom! Meld u snel aan bij D66 Haarlem via joriscanoy@gmail.com, 06 37357896 of www.formule1.eventbrite.nl

Opzet van de avond
Moderator Dilia Leitner, fractievoorzitter D66 Haarlem bespreekt met een panel van experts en belangenbehartigers in twee rondes kansen en dilemma’s rond het terughalen van de Formule 1 naar Zandvoort. Na iedere ronde krijgen inwoners in het publiek de gelegenheid e reageren of vragen te stellen aan het panel. De avond wordt afgerond door Amélie Strens, woordvoerder Ruimte namens de D66 Noord-Holland Statenfractie.

Programma
19.30 – 19.45u Inloop met koffie en thee
19.45 – 19.50u Welkomstwoord en introductie, Dilia Leitner (fractievoorzitter D66 Haarlem en moderator van de avond)
19.50 – 20.10u Intro van de gastsprekers, inclusief een korte intro standpunt/visie op de Formule 1 naar Zandvoort.
3 minuten per spreker:

● Menno de Pater –                 Senior adviseur bij adviesbureau Decisio
● Bart Witmond –                    Beleidsadviseur Mobiliteit
● Karel van Broekhoven –     Voorzitter Milieudefensie Haarlem
● Willem de Boer –                 Sporteconoom

20.05 – 20.30u Ronde 1: Economie en exposure. De aanwezigen stemmen over welke stelling wordt behandeld.
20.30 – 20.45u Reacties en vragen uit het publiek
20.45 – 21.15u Ronde 2: Milieu en infrastructuur. De aanwezigen stemmen over welke stelling wordt behandeld.
21.15 – 21.30u Reacties en vragen uit het publiek
21.30 – 21.45u Aafronding door Amélie Strens – D66 Noord-Holland Statenfractie
21.45 – 22.30u Netwerkborrel

Ronde 1: Economie en exposure

Aan het begin van de ronde beslist de zaal welke stelling wordt behandeld.

1. Omdat buurgemeenten ook zullen profiteren, moeten zij de Formule 1 actief promoten
De F1 biedt volgens het haalbaarheidsonderzoek extra werkplekken in Zandvoort en omstreken. Daarmee stimuleert het de werkgelegenheid in de regio. Daarnaast profiteren buurgemeenten van de extra commercie, bijvoorbeeld op het gebied van horeca.

2. Nu het kabinet heeft laten weten dat zij niet investeren in de F1 moet Zandvoort er de stekker uit trekken.
Het haalbaarheidsonderzoek van Decisio is duidelijk: de F1 biedt voor Zandvoort een aantrekkelijke inkomstenbron en bron van werkgelegenheid. Voor Nederland zou het mooie wereldwijde exposure zijn. Toch wil het huidige kabinet niet bijdragen aan de F1 in Zandvoort of Assen. De extra investeringen die Zandvoort en het circuit moeten
doen om de F1 naar Zandvoort te halen, zijn risicovol en wegen niet op tegen de baten.

3. De F1 draagt niet bij tot een sportiever en gezondere regio. We kunnen het geld en de energie beter stoppen in een event dat wél een bijdrage levert aan de volksgezondheid.
De F1 is een puur commerciële aangelegenheid met een hoge mate van volksvermaak. We kunnen het geld en de energie beter stoppen in het aantrekken van events die een bijdrage leveren aan een bijv. een gezonde lifestyle en het
terugdringen van obesitas en overgewicht onder kinderen en volwassen in de regio.

Ronde 2: Milieu en infrastructuur

Aan het begin van de ronde beslist de zaal welke stelling wordt behandeld.

1. De Formule 1 is een logistieke nachtmerrie
In de zomerdagen zitten de wegen naar Zandvoort al vol. Er zijn slechts twee wegen naar Zandvoort en er rijdt een stoptrein. Hoe vangt onze overbelaste infrastructuur een massa-evenement als de Formule 1 op?

2. De negatieve gevolgen van de Formule 1 voor natuur en omwonenden zijn verwaarloosbaar
Het circuit voldoet op dit moment weliswaar aan de milieunormen. Met een grootschalig evenement als de F1 mag je nog meer geluidshinder en uitstootgassen verwachten. Milieuorganisaties en omwonenden hebben een actiegroep opgericht tegen de Formule 1, maar in hoeverre zijn zorgen over het milieu en de overlast overdreven?

3. De Formule 1 en de duurzame doelstellingen van de regio zijn onverenigbaar
Enerzijds proberen we mensen van het gas af te krijgen en aan de duurzame energie te krijgen, anderzijds nodigen we auto’s uit om met ronkende motoren in de duinen te scheuren. Hoe consequent is dit?

26 februari

19:30 uur

De Pletterij
Lange Herenvest 122
2011BX Haarlem