Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Workshop Sociaal Liberalisme

Woensdag, 6 juni 2018, Haarlem

Op woensdag 6 juni as organiseert de Permanente Programmacommissie (PPC) van D66 Haarlem een inhoudelijke thema-avond over het sociaal liberalisme. Daniël Schut zal de avond aftrappen met een mooi verhaal over een belangrijke bron van ...

Op woensdag 6 juni as organiseert de Permanente Programmacommissie (PPC) van D66 Haarlem een inhoudelijke thema-avond over het sociaal liberalisme. Daniël Schut zal de avond aftrappen met een mooi verhaal over een belangrijke bron van het gedachtegoed van D66. Zijn verhaal zal ongetwijfeld aanleiding zijn voor een gedachtewisseling met jullie over de waarde van het sociaal liberalisme en de betekenis ervan voor D66 nu.

Bij dezen nodigt de PPC jullie van harte uit langs te komen, mee te discussiëren of gewoon te luisteren en andere D66-ers uit Haarlem te ontmoeten. D66 Haarlem bestaat uit meer dan 400 leden, velen zijn al heel lang lid. Deze uitnodiging gaat ook speciaal naar de leden die de laatste jaren lid geworden zijn. De PPC presenteert zich graag aan jullie.

Voor de volledigheid nog even iets over de PPC. Het doel van deze groep olv Tobias Zwijnenburg, is om inhoudelijke input voor de fractie te leveren, relevante punten te agenderen en zelf nieuwe ideeën te genereren. Deze ideeën kunnen weer de basis vormen voor het politieke programma van D66 Haarlem in de volgende verkiezingen.

De komende workshop is dus op 6 juni, van 18:00 tot 20:00 uur. Hij wordt gehouden bij ML Stempels (Klokhuisplein 9, in het centrum). Na afloop is er gelegenheid om te borrelen met elkaar.

6 juni

18:00 uur

Klokhuisplein 9
2011 HK Haarlem