Steun ons en help Nederland vooruit

Goed Klimaat

D66 zet vol in op duurzaamheid, energietransitie en klimaat.

Nieuwbouwwoningen worden energieneutraal en gasloos gebouwd. Alle geschikte platte daken worden gebruikt voor zonnepanelen. Om de luchtkwaliteit in de stad te waarborgen, wil D66 al de komende vier jaar een milieuzone invoeren. D66 is vanwege de luchtkwaliteit in de stad voorstander van groene golven voor autoverkeer op doorgaande wegen.

Uit de duurzaamheidsmonitor 2015 blijkt dat de CO2-uitstoot in Haarlem voor bijna de helft wordt veroorzaakt door bedrijven. Particulieren en het verkeer nemen ieder ongeveer een kwart voor hun rekening. D66 ondersteunt de doelstelling om Haarlem klimaatneutraal te laten zijn. Om dat te kunnen bereiken zullen niet alleen alle bewoners van Haarlem een rol moeten spelen, maar ook alle ondernemers, andere organisaties en natuurlijk de gemeente zelf. De komende jaren moet er nog veel werk worden verricht. D66 vindt daarom dat het afgelopen moet zijn met de vrijblijvendheid. D66 wil een doelgroepgerichte benadering, met een juiste mix van middelen (voorlichting, subsidies, handhaving).

Een grote uitdagingen die opgepakt moet worden is het verduurzamen van bestaande koop en huurwoningen en monumenten. D66 wil dat de gemeente bewoners nog actiever aanspreekt op de maatregelen die zij kunnen treffen. Verder wil D66 dat de gemeente zich actiever opstelt met het geven van voorlichting door nieuwe eigenaren bij de koop van een woning te wijzen op mogelijke verduurzamingsmaatregelen. Desondanks is D66 zich ervan bewust dat het klimaatneutraal maken van alle gebouwen in Haarlem, een enorme opgave is die niet zal kunnen worden gerealiseerd met voorlichting en een subsidie hier en daar. D66 wil dan ook dat de gemeente Haarlem in overleg met deskundigen een concreet en haalbaar plan van aanpak opstelt.

In de Wet milieubeheer staat dat bedrijven verplicht zijn om energiebesparingsmaatregelen te treffen die een terugverdientijd hebben van minder dan vijf jaar. Mede op initiatief van D66 zorgt Haarlem ervoor dat bedrijven de komende jaren werk maken van deze verplichting. Tot 2020 moet de gemeente via aankondigingen en voorlichting bedrijven en instellingen benaderen om die maatregelen te nemen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018