Steun ons en help Nederland vooruit

Goed Onderwijs

D66 Haarlem investeert in onderwijs. Onderwijs is de basis voor persoonlijke groei. We willen goede en voldoende schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs, zodat onze kinderen en jongeren zich in een goede leeromgeving kunnen ontwikkelen. Daarbij zetten we in op voldoende speel-, sport- en cultuurvoorzieningen, omdat de ontwikkeling van een kind ook buiten school doorgaat.

Daarnaast zet D66 in op ruimte voor brede scholen en integrale kindcentra, waarbij de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar centraal staat. We staan voor blijvend goede voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zowel bij kinderopvang als peuterspeelzalen. Ook steunt D66 het nieuwe inschrijfsysteem voor basisscholen, waarmee gezinnen gelijke kans hebben op de school van hun keuze.

Wij zetten in op de aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten met de school en jongere zelf, maar ook met zijn of haar sociale netwerk en de wijk. Maatwerk willen we ook voor kinderen die een steuntje extra nodig hebben. We zijn voorstander van passend onderwijs, mits met voldoende begeleiding in de klas.

Ten slotte investeren we in leer-werkstages, taaltrajecten en opleidingen voor jongeren en herintreders, maar ook voor nieuwe Nederlanders op de arbeidsmarkt. Zodat iedere Haarlemmer een eerlijke kans krijgt op persoonlijke groeit en een succesvol toekomstperspectief

Zie hier – in ons partijprogramma – meer over onze plannen voor de komende periode.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018