Steun ons en help Nederland vooruit

Goed Wonen

In Haarlem is het heerlijk wonen. Het jaarlijks Omnibus onderzoek bevestigd dit beeld, Haarlemmers zijn dol op hun stad. Het culturele én culinaire aanbod wordt zeer gewaardeerd, net als de natuur in de directe omgeving. De vraag naar woningen is groot en groeiende, het aantal inwoners van Haarlem neemt toe.

Opvallend feitje is dat Haarlem al jarenlang voor hetzelfde aantal mensen steeds meer huizen nodig heeft. Het aantal kinderen per gezin is afgenomen, het aantal alleenstaanden flink toegenomen.

D66 heeft haar handtekening gezet onder de huidige Woonvisie, met een doelstelling van 7500 extra woningen tot aan 2025. Wat D66 betreft komen we daarna in de buurt van de grens van wat we binnen de Haarlemse gemeentegrenzen kunnen realiseren. Aan verdere verdichting van de stad zitten limieten, bouwen in de groene zoom is onbespreekbaar. Hoogbouw is soms een goede optie, vaker geen goed alternatief. Transformatie door het veranderen van de bestemming biedt kansen. Waar mogelijk ondersteunen we ontwikkelaars die hier kansen zien.

Deze groei van ongeveer 10%, vergt veel van onze voorzieningen. Denk hierbij niet alleen aan parken of speeltoestellen, maar vooral ook aan scholen en sportfaciliteiten. D66 heeft het initiatief genomen om geld vrij te maken om deze voorzieningen mee te laten groeien met de stad. Forse investeringen in scholen zijn nodig en (deels) opgenomen in het investeringsplan. Daarnaast zetten we in op een leefbare stad, met groen om te recreëren en voorzieningen om het gebruik van fiets te stimuleren.

D66 zet zich in om binnen de 7500 woningen veel middeldure huur te creëren. (700-1000 euro per maand huur). Met name voor de groep alleenstaanden is er nu onvoldoende aanbod en teveel afhankelijkheid van de sociale huurwoningen. Corporaties dienen zich te richten op onderhoud en vernieuwing van de bestaande woningvoorraad. Investeringen zijn hier hard nodig en de corporaties hebben niet voldoende middelen om tegelijkertijd fors woningen toe te voegen. Het aantal sociale huurwoningen in bezit van corporaties moet ongeveer gelijk blijven.

In Haarlem is het heerlijk wonen. D66 zet zich in voor een bestendige groei, met behoud van alles wat Haarlem zo aantrekkelijk maakt!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018