Steun ons en help Nederland vooruit

Joris Canoy

Algemeen bestuurslid, ledenwerving & ledenbinding

Ik ben een geboren mug (uit 2001) en maak ik mij graag hard voor Haarlem. En hoewel blijkbaar wijsheid met de jaren komt, ben ik altijd bereid de handen uit de mouwen te steken wanneer dat nodig is.
Ik sta sinds ongeveer een jaar ingeschreven als lid bij D66. Reden hiervoor was dat ik het van groot belang vind een redelijke en inhoudelijke partij te steunen in tijden waar steeds meer waarde gehecht wordt aan dogma en symbool.
Als algemeen bestuurslid ga ik me bezighouden met het werven en het bezighouden van de andere leden. Ik geloof dat meer burgerparticipatie ook een gezondere democratie betekent.

De termijn van Joris loopt tot november 2021 & is herkiesbaar