Steun ons en help Nederland vooruit

Maarten Rijssenbeek

Raadslid

Mijn naam is Maarten Rijssenbeek. Ik ben 40 jaar. Ik voel mij betrokken bij Haarlem. Als inwoner (sinds 2004), als vader van 2 jonge kinderen die ik in deze stad hoop groot te brengen, en als officier van justitie met als voormalige standplaats Haarlem. Omdat de toekomst van de stad zo nauw verweven is met die van mijzelf en mijn omgeving, wil ik in positieve zin daaraan bijdragen. Ik deed dat al in mijn werk. Daarin was ik vooral actief op het gebied van veiligheid. Ik wil echter ook in een breder verband het verschil maken. Om die reden heb ik mij kandidaat gesteld voor het raadslidmaatschap.

De komende jaren zullen er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes die de inwoners van Haarlem zullen gaan voelen. Meer dan ooit moeten we de inwoners daarom betrekken bij de gemeentelijke besluitvorming. Als D66’er vertrouw ik op de eigen kracht van mensen. Maar ik wil mensen ook vertrouwen bieden. Vertrouwen in de toekomst van onze mooie stad. En vertrouwen in het feit dat zij zelf daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Dat wil ik doen door eerlijk tegen hen te zijn, naar hen te luisteren en hen perspectief te bieden. Ik ben er van overtuigd dat ons verkiezingsprogramma een belangrijke richtingwijzer zal blijken te zijn om deze stad sterker, beter en mooier uit de komende raadsperiode te laten komen.

Commissie Bestuur: burger & bestuur / veiligheid, vergunningen & handhaving / financiën, algemene dekkingsmiddelen

Meer van Maarten Rijssenbeek