Steun ons en help Nederland vooruit

Maarten Rijssenbeek

Raadslid

Haarlem

Ik voel mij betrokken bij Haarlem. Dat is al zo vanaf 2004, toen ik in deze prachtige stad kwam wonen. Inmiddels ben ik vader van 2 jonge kinderen, die ik in deze stad hoop groot te brengen. Omdat de toekomst van de stad zo nauw verweven is met die van mijzelf en mijn omgeving, wil ik in positieve zin daaraan bijdragen. Om die reden heb ik mij kandidaat gesteld voor het raadslidmaatschap. 

In de politiek moeten er soms ingewikkelde keuzes worden gemaakt. Keuzes waar de inwoners van Haarlem echt iets van merken. Om die reden moeten wij zoveel mogelijk mensen betrekken bij de gemeentelijke besluitvorming. Als D66’er vertrouw ik op de eigen kracht van mensen. Maar ik wil de inwoners van Haarlem ook vertrouwen bieden. Vertrouwen in de toekomst van onze mooie stad. En vertrouwen in het feit dat zij daar zelf een belangrijke rol in kunnen spelen. Dat wil ik doen door eerlijk tegen hen te zijn, naar hen te luisteren en hen perspectief te bieden. Ik ben er van overtuigd dat ons verkiezingsprogramma een belangrijke richtingwijzer kan zijn om deze stad sterker, beter en mooier te maken. 

Commissie Bestuur: burger & bestuur / veiligheid, vergunningen & handhaving / financiën, algemene dekkingsmiddelen

Meer van Maarten Rijssenbeek