Steun ons en help Nederland vooruit

Michael Lambrechtsen

Penningmeester

Ik ben in maart 2016 in Haarlem komen wonen. Dat bevalt mij buitengewoon goed.

De dynamiek van een stad vraagt om bestuurders die denkrichtingen van D66 lokaal vorm kunnen geven : o.a. vertrouwen op de kracht van burgers, streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving, beschermen van grondrechten en gedeelde waarden.

De kunst is om dat te vertalen naar praktische D66-politiek voor alle Haarlemse burgers.

Ik zet mij in om als lokaal bestuurslid daar een nuttige bijdrage aan te leveren.

De termijn van Michael loopt tot december 2019 & is herkiesbaar

Meer van Michael Lambrechtsen