Steun ons en help Nederland vooruit

Clemens Berendsen

Afdelingsvoorzitter

Als geboren (1958) en getogen Haarlemmer gaat het wel en wee van de stad mij aan het hart. Ik wil me graag inzetten om onder andere de financiële situatie van de gemeente te verbeteren, het groen te behouden en inwoners van Haarlem meer bij besluitvorming te betrekken.
Ik wil er, vanuit de ideeën van D66, samen met de andere bestuursleden graag aan bijdragen dat de positie van D66 in Haarlem verder wordt versterkt.

Ik ben bedrijfseconoom en inmiddels al weer vele jaren werkzaam als directeur en bestuurder bij verschillende instellingen binnen het hoger onderwijs. De ervaring die ik daarbij heb opgedaan zet ik graag in voor D66.

Als voorzitter onderhoud ik contact met fractievoorzitter, en waar nodig met de wethouders en ben ik contactpersoon voor afdelingsaangelegenheden. Ik bereid de Algemene Afdeling vergadering (AAV) voor en leid deze.
Ik zit de maandelijkse bestuursvergaderingen voor en houd overzicht over de totale gang van zaken binnen de afdeling.
Namens het bestuur onderhoud ik contacten met andere politieke partijen in Haarlem en met andere afdelingen (en landelijk) van D66.

De termijn van Clemens loopt tot september 2019

Meer van Clemens Berendsen