Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Programma D66 Haarlem, Voor een stad met ambitie. 

Op 16 maart 2022 mogen de Haarlemmers naar de stembus. Wij hopen dat Haarlem dan kiest voor een duurzame stad, met gelijke kansen voor alle kinderen, goede woningen en gezondere buurten. Een stad waarin we gebruik maken van schone energie en schone vormen van mobiliteit: fietsen, lopen, het openbaar vervoer of de elektrische (deel)auto. Een stad waarin we veel nieuwe woningen bouwen en tegelijkertijd zorgen voor goede voorzieningen en voldoende werkgelegenheid. Een stad waarin we niemand laten vallen, maar mensen helpen als dat nodig is en inzetten op preventie om problemen te voorkomen. En een stad waarin iedereen de vrijheid heeft om zichzelf te zijn en zijn dromen na te jagen.

Daarom presenteert D66 Haarlem een concept verkiezingsprogramma dat past bij een stad met ambitie. We maken stevige keuzes, zodat Haarlem klaar is voor de toekomst. 

Voor D66 Haarlem is goed onderwijs de basis

D66 vindt dat alle kinderen de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen. Dat begint met goed onderwijs. We willen daarom flink investeren in goede schoolgebouwen en het lerarentekort aanpakken. Scholen helpen we om een breed lesprogramma aan te bieden. Natuurlijk met rekenen en taal, maar ook met sport en cultuur. Voorschoolse educatie en de zomerschool moeten beschikbaar zijn voor alle kinderen, zodat alle kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en hun dromen kunnen najagen. 

D66 kiest voor betaalbare woningen met goede voorzieningen

Duizend nieuwe woningen per jaar, goed bereikbaar met het openbaar vervoer, met voldoende sportvelden en scholen, zonder het groen rondom de stad vol te bouwen: daar staat D66 voor. Wij kiezen voor duurzame stedelijke ontwikkeling, waarbij we binnen de grenzen van de stad woningen bijbouwen door te verdichten en leegstaande bebouwing te transformeren naar woningen. Daarmee beschermen we het groen rondom de stad en zorgen we dat er in de Waarderpolder ruimte blijft voor werkgelegenheid en Haarlemse ondernemers. Om dit waar te maken ziet D66 ook ruimte voor hoogbouw in Haarlem, buiten het historisch centrum. Daarmee bouwen we niet alleen meer woningen op goed bereikbare locaties, we voegen ook huizen toe voor jongeren, gezinnen en ouderen die graag in een comfortabel en duurzaam appartement willen wonen.  

D66 kiest voor een toekomst met schone energie

Om klaar te zijn voor de toekomst moeten we nu verduurzamen. D66 kiest er voor om de CO2 uitstoot van de stad te beperken door wijken aardgasvrij te maken en Haarlemmers te helpen om hun eigen woning te verduurzamen. Ook in het verkeer moet de uitstoot omlaag. We investeren in fietspaden en bieden volop ruimte aan elektrische deelmobiliteit. D66 wil komende jaren de milieuzones uitbreiden en aanscherpen, zodat de uitstoot omlaag gaat en de lucht in de stad schoner wordt.

Ook moeten we lokaal meer energie opwekken. Dat begint met zonnepanelen op alle daken die daar geschikt voor zijn, waarbij we Haarlemmers helpen met advies, subsidies en voordelige leningen. Waar zonneparken en windmolens nodig zijn, wil D66 dat Haarlemmers mede eigenaar worden van deze voorzieningen. Zo profiteren bewoners niet alleen van schone energie, maar ook van financieel rendement. 

D66 kiest voor een gezonde stad

Leven in vrijheid begint met een goede gezondheid. Tijdens de coronacrisis hebben we gezien hoe kwetsbaar die gezondheid kan zijn. Daarom wil D66 hier de komende jaren in investeren. Met groenere wijken, waar ruimte is om te sporten en te spelen. Met meer inzet op educatie en preventie, om mensen te helpen bij het maken van gezonde keuzes. En uiteraard met goede zorg voor jong en oud, waarbij we het belangrijk vinden dat scholen, zorgverleners en wijkteams goed met elkaar samenwerken. 

Kies op 16 maart voor een stad met ambitie

Ons concept verkiezingsprogramma is opgesteld met input vanuit onze leden, experts en Haarlemmers en ondernemers uit alle hoeken van de stad. Op 1 december hebben onze leden middels amendementen nog de mogelijkheid om het programma aan te passen en te verrijken. We bedanken iedereen die tot nu toe met ons meegedacht heeft en we rekenen op uw stem op 16 maart 2022. 

Voor de media

U kunt uiteraard gebruik maken van ons persbericht, waarin u ook rechtenvrije persfoto’s aantreft. Heeft u vragen over het verkiezingsprogramma van D66 Haarlem? Neem contact op met lijsttrekker Meryem Cimen. 

Voor de leden

Op de AAV van september hebben we met elkaar het concept verkiezingsprogramma besproken. Nu is het moment aangebroken dat er amendementen ingediend kunnen worden. Gebruik daarvoor het volgende format: Invulformat amendement D66 Haarlem VP GR 2022. Amendementen kun je uiterlijk 17 november indienen door het ingevulde format te mailen naar programma@d66haarlem.nl

Hulp nodig bij het opstellen van een amendement? Kom op woensdag 3 november naar onze digitale sessie ‘Vraag & Antwoord: amendementen’. Op de AAV van 1 december worden de amendementen in stemming gebracht; zorg dus dat je daar bij bent! Uiteraard is het, zoals op iedere AAV, ook mogelijk moties in te dienen. 

Gepubliceerd op 26-10-2021 - Laatst gewijzigd op 26-10-2021