Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

In Memoriam: Bonno van Dijk

In memoriam Bonno van Dijk

 

Op 30 juli 2017 overleed op 77 jarige leeftijd Bonno van Dijk, partijgenoot van het eerste uur en oud-voorzitter van de afdeling Zuid-Kennemerland, voorloper van de afdeling Haarlem. Bonno was één van de eerste Haarlemmers die in september 1966 voor één gulden het beroemde pamflet kocht getiteld: “Appèl aan iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie”. Aan het pamflet was een adhesiekaart gehecht die door Bonno onmiddellijk werd ingevuld en teruggestuurd aan het Initiatiefcomité D’66 (toen nog met een komma).

Niet lang daarna meldde Bonno zich aan als actieve deelnemer aan het Oriëntatie Congres om mee te werken aan de opbouw van “een krachtige, bekwame partij”. Dit congres leidde ertoe dat begin 1967 het officiële Oprichtings Congres werd gehouden, waarvoor Bonno van Dijk ook een uitnodiging ontving. Op de vele landelijke congressen die volgden was Bonno meestal present. Bonno’s belangstelling ging vooral uit naar de door partijleider Hans van Mierlo bepleite staatsrechtelijke hervormingen, zoals de invoering van een districtenstelsel en een rechtstreeks door de bevolking gekozen minister-president.

Op plaatselijk niveau manifesteerde Bonno zich luid en duidelijk op afdelingsvergaderingen. Bij vrijwel alle gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem was Bonno op eigen verzoek lijstduwer. Dat heeft D66 honderden extra stemmen opgeleverd omdat hij in Haarlem bekendheid genoot als een uitbundige en enthousiaste leraar geschiedenis aan het Stedelijk Gymnasium. Veel (oud)leerlingen droegen hem op handen en hebben geïnspireerd door zijn hartstochtelijke manier van les geven geschiedenis of politicologie gestudeerd en daarna een werkkring gevonden in de politiek of de journalistiek.

Een paar keer heeft Bonno geprobeerd hoog op de D66 lijst voor de provinciale of landelijke verkiezingen te komen. Zijn pogingen bleven zonder succes, maar één keer is hij er bijna in geslaagd gekozen te worden in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Bij één zetel meer voor D66 zou hij een zetel hebben gekregen.

In de jaren ’70 was Bonno groot voorstander van het samengaan van de PvdA, D66 en de PPR in een Progressieve Volkspartij. In de jaren ’80 was hij supporter van het ‘Des Indes’ beraad waar prominente leden van VVD, PvdA en D66 probeerden hun partijen nader tot elkaar te brengen. Dit streven sprak Bonn zeer aan omdat hij schoon genoeg had van de jarenlange dominantie van de christendemocraten in de Nederlandse politiek.

Op lokaal niveau wilde Bonno ook dat liberalen en sociaaldemocraten zich niet langer als natuurlijke tegenpolen opstelden. Die opvatting bracht hem ertoe in 1990 samen met enkele D66 vrienden een ‘paarse’ discussieclub op te richten. De club bestaat uit leden van PvdA, D66 en VVD die regelmatig bijeenkomen om maatschappelijke thema’s te bespreken. Tot op de dag van vandaag leidt deze club een bloeiend bestaan.

Als groot kenner van de vaderlandse geschiedenis zag Bonno veel overeenkomsten tussen D66 en de vooroorlogse Vrijzinnig Democratische Bond. Daarom bepleitte hij al in het begin van de jaren ’70 dat D66 zich moest omvormen van een progressieve pragmatische beweging tot een sociaalliberale partij. Het heeft lang geduurd voor dat deze gedachte in brede kring aansloeg.

Op 6 augustus 2017 vond in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem een druk bezochte herdenkingsbijeenkomst voor Bonno van Dijk plaats. Veel vrienden, (oud)leerlingen, (oud)docenten en (ex)partijgenoten waren daarbij aanwezig. In zowel het Haarlems Dagblad, de Volkskrant als de NRC is ruim aandacht besteed aan deze kleurrijke partijgenoot die we niet gauw zullen vergeten.

 

Pieter Karsdorp

 

Gepubliceerd op 04-09-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018