Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie leenstelsel (AAV 18 september)

Het congres van D66, bijeen te Breda op 9 november 2019,

constaterende dat;
– D66 door het electoraat gezien wordt als de partij die staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs
– D66 een kennismaatschappij hoog in het vaandel heeft
– het huidige leenstelsel kansengelijkheid verkleint
– het electoraat een eenduidige standpunt omtrent het leenstelsel verwacht

overwegende dat;
D66 naast klimaatdoelen ook onderwijsdoelen in haar verkiezingsprogramma opneemt ten einde zetel maximalisatie te garanderen,

verzoekt de Tweede Kamerfractie;
in aanvulling op de maatregelen die reeds aangekondigd zijn, met onmiddellijke ingang die zodanig
aan te passen, dat het leenstelsel wordt vervangen zo niet aangepast, waardoor studeren voor alle ingezeten toereikend is voor het electoraat duidelijk is wat het D66 standpunt is als het om het leenstelsel gaat en D66 haar onderwijs glans terugkrijgt,

en gaat over tot de orde van de dag.”

Gepubliceerd op 12-09-2019 - Laatst gewijzigd op 12-09-2019