Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie standpunt internationalisering hoger onderwijs (AAV 18 september)

 

Het congres van D66, bijeen te Breda op 9 november 2019,

Constaterende dat;

• er meer internationale studenten naar Nederland komen dan Nederlandse studenten naar het buitenland gaan;
• deze scheve verhouding onze samenleving geld kost;
• het budget voor studenten op het hoger onderwijs daardoor per student flink daalt;
• de Engelse taalvaardigheden van de docent en hoogleraren vaak te wensen over laat;
overwegende dat;

• een begrenzing van het aantal Engelstalige studies bijdraagt aan de kwaliteit van het hoger onderwijs;
• internationale studenten Nederland geld kosten;
• gebrekkig Engels schaadt de leerprestaties van de studenten;
• de kwaliteit in het hoger onderwijs voor op moet staan;
verzoekt de permanente programmacommissie;

• een duidelijk standpunt in te nemen over de kwaliteit van het hoger onderwijs in verhouding tot het toenemende aantal Engelstalige studies;
• de visie hier op vast te stellen en op te nemen in het vaste verkiezingsprogramma;
en gaat over tot de orde van de dag.

Gepubliceerd op 12-09-2019 - Laatst gewijzigd op 14-09-2019