Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie vermindering verkooppunten tabak (AAV 18 september)

Motie vermindering verkooppunten tabak

Het congres van D66, bijeen te Breda op 9 november 2019,

constaterende;
– dat ongeveer 75 kinderen per dag beginnen met roken,
– dat een beperking van het aantal verkooppunten van tabak ertoe bijdraagt dat (met name) minder jongeren beginnen met roken,
– dat er op dit moment te veel verkooppunten van tabak in Nederland zijn,
– dat de handhaving van de leeftijdsgrens in deze verkooppunten ernstig
te kort schiet,

overwegende dat;
– het aantal verkooppunten van tabak drastisch moet worden verminderd, om zodoende de beschikbaarheid van tabak te verminderen en de naleving van de leeftijdsgrens te verbeteren,
– dat er geen level playing field is, omdat kinderen op een leeftijd waarop ze geacht worden nog niet zelfstandig keuzes te maken – beginnen aan sigaretten waar de fabrikant bewust onnodige stoffen aan toevoegt met als enige reden die vrije wil uit te schakelen.

verzoekt de Tweede Kamerfractie;
in aanvulling op de maatregelen die reeds zijn aangekondigd in het kader van het Nationaal Preventieakkoord, de Tabaks- en rookwarenwet met onmiddellijke ingang aan te passen, zodanig dat het verboden is zonder daartoe strekkende vergunning van de burgemeester bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten aan particulieren te verstrekken of met dat doel aanwezig te hebben en dat een zodanige vergunning alleen kan worden verleend aan een tabaksspeciaalzaak, en gaat over tot de orde van de dag.”

Gepubliceerd op 12-09-2019 - Laatst gewijzigd op 12-09-2019