Steun ons en help Nederland vooruit

Basisonderwijs

D66 wil dat de gemeente de ontwikkeling van meer brede scholen en alles-in-één scholen stimuleert in het basisonderwijs. Extra aandacht moet er zijn voor voor- en vroegschoolse educatie.

D66 maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van goed basisonderwijs. Vooral hoogopgeleide ouders schrijven hun kind al op heel jonge leeftijd in op enkele goede basisscholen. Dit hindert de toegankelijkheid voor kinderen van (vaker) laagopgeleide ouders, die hun kind pas veel later inschrijven. Wij pleiten ervoor dat inschrijving pas mogelijk is vanaf het jaar waarin een kind drie wordt. De gemeente zal ouders dan tijdig voorzien van informatie over de scholen in de buurt en de noodzaak van op tijd inschrijven. Zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018