Steun ons en help Nederland vooruit

Behoud van groene buffer

Haarlem is een compacte stad, waar op een relatief klein gebied bijna 150.000 mensen zich thuis voelen. In veel buurten in Haarlem is daarmee minder ruimte voor groen dan gewenst. Een gevolg is dat veel burgers het groen opzoeken in de directe van omgeving van Haarlem. D66 maakt zich hard voor het volledig behouden van deze groene buffer en het binnenstedelijk groen, die samen Haarlem van de longen voorzien die elke gezonde stad nodig heeft. Dit betekent dat D66 niet instemt met plannen die groen veranderen in woon- en/of werkbestemmingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018