Steun ons en help Nederland vooruit

Bezuinigingsopgave

De komende jaren staan we voor een financiële opgave van formaat. Dit vraagt om heldere politiek en om transparante keuzes. Haarlem heeft een forse schuld: ruim 130 procent van de begroting. Van de 415 Nederlandse gemeenten hebben er zich maar 50 dieper in de schulden gestoken dan onze mooie stad. Deze schuld is niet in één raadsperiode ontstaan en ook niet in één raadsperiode opgelost. Haarlem kende decennialang een (te) hoog investeringsniveau en van de resultaten daarvan kunnen we allemaal genieten. Zo ligt de binnenstad er keurig bij en is er geïnvesteerd in bijvoorbeeld scholen en cultuurpodia. Dat betekent ook dat de schuld niet zomaar is afgelost. Hier zal een lange periode van financiële beheersing voor nodig zijn. Daarbij is politieke wil en politieke samenwerking onontbeerlijk.

D66 zal de basistaken van de gemeente ontzien, maar zich richten bij de bezuinigingen op een verdergaande digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening en communicatie. Tevens kan de ambtelijke ondersteuning van het stadsbestuur worden versoberd, willen we minder nieuw beleid invoeren en zal ook het VRK (Veiligheidsregio Kennemerland) een bijdrage moeten leveren. Hoewel ook onderhoud aan de openbare ruimte een basistaak is, past in deze tijden van bezuinigingen ook hier terughoudendheid. Door de gemeente moet een stapje terug worden gedaan en we zullen als Haarlemmers er zelf een tandje bij moeten doen. Daarnaast denken we vooral bezuinigingen te vinden in wat geen basistaken zijn van de gemeenten, zoals stedenbanden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018