Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

D66 wil dat Haarlem een gemeente is waarin we niet alleen zuinig, maar vooral ook slim met energie en grondstoffen omgaan. Dat is een verantwoordelijkheid van de overheid, maar ook een zaak van bewoners en ondernemers. Voor D66 is duurzaamheid noodzaak in het licht van een dreigende ecologische crisis. D66 ziet de rol van de gemeente als aanjager om ervoor te zorgen dat bewoners en ondernemers in staat
worden gesteld daadwerkelijk duurzaamheidsstappen te nemen. De gemeente dient vanzelfsprekend zelf het goede voorbeeld te geven.

Laatst gewijzigd op 2 juli 2020