Steun ons en help Nederland vooruit

Financieel beleid

Een crisis is een moment van de waarheid dus waarin keuzes gemaakt moeten worden. 2014 staat in het teken van het maken van keuzes. Een belangrijke keuze ligt natuurlijk bij de kiezer, op 19 maart 2014. En bij de gemeenteraad, want besturen is het continue maken van keuzes. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het op orde krijgen van de gemeentefinanciën. Veel tijd en energie is gestoken in het op orde krijgen van de administraties en het wegnemen van te rooskleurige ramingen in de begroting. Het college heeft de begroting weten aan te passen aan de nieuwe realiteit. Het nadeel daarvan is dat je als je durft te kijken, je ook alles ziet. D66 is voor transparantie en stelt de zaken niet mooier voor dan ze zijn.

D66 is voor een stabiel begrotingsbeleid. De komende jaren zal Haarlem dan ook niet ontkomen aan bezuinigingen op haar uitgaven, te beginnen met tien miljoen aanvullende bezuinigingen vanaf 2015. Zeker is dat we onze belangrijke thema’s onderwijs, sociaal beleid, cultuur en groen zoveel mogelijk ontzien.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018