Steun ons en help Nederland vooruit

Kwaliteit van onderwijs

In Haarlem moet de bevoegdheid voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs weer terug naar de raad. Deze is nu oneigenlijk bij de wethouder georganiseerd. D66 hecht grote waarde aan de onafhankelijke en controlerende functie van de gekozen volksvertegenwoordigers op dit gebied. Dit kan door de kwaliteitsbewaking van schoolbesturen.

In de afgelopen jaren hebben enkele onderwijsinstellingen een te sterke positie opgebouwd. D66 is tevreden met de geleverde kwaliteit, maar vindt dat de gemeente zich moet inzetten voor meer en betere marktwerking op dit vlak. Meer diversiteit en concurrentie zal de kwaliteit op lange termijn borgen.

Laatst gewijzigd op 30 juli 2020