Steun ons en help Nederland vooruit

Onderhoud van de openbare ruimte

Ook heeft D66 zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het onderhoud van de openbare ruimte. Dit heeft zichtbaar resultaten opgeleverd die door omwonenden en bezoekers als zeer positief ervaren worden. D66 blijft zich verzetten tegen het ontstaan van achterstallig onderhoud. Niet alleen is achterstallig onderhoud een financieel probleem, maar het knaagt ook aan de beleving van onze stad. D66 zal in de komende periode een onderscheid maken tussen noodzakelijk onderhoud en wenselijk onderhoud. Centraal staat dat binnen de budgettaire mogelijkheden alles gedaan moet worden om Haarlem de mooie stad te laten blijven die het nu is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018