Steun ons en help Nederland vooruit

Mensen maken de maatschappij

De afgelopen 4 jaar bereikte D66 veel in het sociale domein. We introduceerden een andere visie op zorg en welzijn. D66 legde de basis om ervoor te zorgen dat mensen daadwerkelijk zelf de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Keuzevrijheid, een eigen plan en zeggenschap over het eigen dossier. Niet de organisaties staan centraal, maar de burger.

Ook de komende periode kiezen wij voor een sociaal-liberaal beleid, waarbij iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien. Dit betekent dat we zorgen voor de mensen die dit zelf niet kunnen, maar tegelijkertijd boren we de kracht aan van de samenleving om met elkaar oplossingen te vinden voor problemen. D66 heeft daarbij aandacht voor ieder individu, ongeacht afkomst, seksuele geaardheid, religie of levensfase. Initiatieven zoals het Roze Jaar, waarin we de emancipatie van lhbt’s en ondersteuning van roze ouderen op de kaart zetten, blijven belangrijk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018