Steun ons en help Nederland vooruit

Sociaal Haarlem

D66 kiest voor een sociaal-liberaal beleid, waarbij iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien. Dit betekent dat we zorgen voor de mensen die dit zelf niet kunnen, maar inzetten op de eigen kracht van mensen. D66 heeft daarbij aandacht voor ieder individu, ongeacht afkomst, seksuele geaardheid, religie of levensfase.

Armoedebestrijding is een van de hoofdtaken van de Gemeente. D66 zet daarbij in op meer hulp en ondersteuning bij het scheppen van voorwaarden voor succesvolle re-integratie op de arbeidsmarkt, en niet zozeer op het verstrekken van aanvullende individuele uitkeringen.

 

Laatst gewijzigd op 2 juli 2020